Höstens Kick-off

Nu har vi varit på höstens kick-off. Vi fick möjlighet att besöka SL och röda linjens befintliga samt nya trafikledningscentral. Besöket var mycket intressant och gav oss insikt hur viktigt HMI är! Efter besöket blev det tid för AW med efterföljande middag!
Kick-off 2015