Oskar börjar hos oss

Oskar är en driven maskiningenjör och har varit key user för CAD och PDM hos kundbolag. Han har tidigare erfarenhet från kunduppdrag på ABB samt Stockholmsbolag.
Vi önskar Oskar varmt välkommen ombord!
Oskar