Modell för Rapid Prototyping

På uppdrag av kund har Helena designat en 3D modell till en plastkapsling avsedd för en kretskortsserie. Modellerna är gjorda för att kunna serieproduceras genom gjutning. Den preliminära konstruktionsfasen avslutades med framtagning av prototypkapsling i FDM (Fused Deposition Modeling) teknik.
Plastkapsling