Arbetspaket för ställverk

Vi kan nu erbjuda paketleverans av underlag till offerter för luftisolerade ställverk. Underlagen omfattar primär- och sekundärkonstruktion, jordplaner, fundamentsplaner, åskskydd mm.
Vi kan även erbjuda paketleverans av primär- och sekundärkonstruktion i genomförandefasen av projekt.