Consultive är på Elfack

Consultive och Engineering4u träffar stationsbyggare på Elfack mässan i Göteborg under två dagar! Syftet är att presentera våra arbetspaket för anbud och genomförandefasen för de olika stationsbyggarna som finns representerade på Elfack.
Vi ser fram emot många konstruktiva möten!