Consultives nya ledning

Från årsskiftet gör vi förändringar inom Consultive och förstärker vår ledning.

Vi kommer strategiskt att bygga vidare på teknikområdena Teknisk projektledning, Projektledning samt Management. Vi ser att det är viktiga områden för oss och att vi inom företaget har många års samlad erfarenhet att erbjuda våra kunder. Satsningen inom dessa områden kommer skapa synergier med våra redan starka teknikområden El och Mekanik. Tillsammans skapar strategin en ökad kundnytta samt en karriärväg för våra erkänt erfarna och drivna medarbetare!

Vi har haft diskussioner med Fredrik Holmberg sedan början av året och kan nu berätta att han tar rollen som konsultchef samt delägare tillsammans med Tobias Bäckström för Projektledning och Management.
Tobias Bäckström kommer som tidigare att jobba vidare som konsultchef för Mekanik- och El-teamet samt fortsatt vara VD för företaget.

Vi gör ytterligare en förstärkning och har anställt Helena Lindström som ekonomiansvarig i bolaget.
Med oss tre vid rodret ser vi fram mot ett nytt och framgångsrikt 2021!
Vi kommer att kontakta våra kunder och andra intressenter under början av året för att berätta om vad denna nya setup innebär.

Fredrik kommer närmast som konsult via sitt eget konsultbolag. Han har 13 års erfarenhet inom projektledning och chefsroller främst från ABB och Bombardier i Sverige, Kina och Indien.
Helena kommer närmast från Aros IT Partner där hon har jobbat som ekonomiansvarig. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från olika redovisningsföretag och andra teknikkonsultbolag. Helena tar med sig branscherfarenhet in i Consultive och kan därmed starkt bidra till ledningens arbete.

Både Helena och Fredrik ser fram emot att lära känna alla medarbetare och kunder under början av 2021.

Jag önskar Fredrik och Helena varmt välkomna ombord i bolaget.
Vänliga hälsningar
Tobias