Arbetspaket för ställverk

Vi kan nu erbjuda paketleverans av underlag till offerter för luftisolerade ställverk. Underlagen omfattar primär- och sekundärkonstruktion, jordplaner, fundamentsplaner, åskskydd mm.
Vi kan även erbjuda paketleverans av primär- och sekundärkonstruktion i genomförandefasen av projekt.

Lovisa startar uppdrag

Lovisa startar nytt uppdrag på ABB FACTS. Hon kommer att jobba med anläggningskonstruktion av seriekompenserings- och SVC-anläggningar.
Vi önskar Lovisa lycka till på nya uppdraget!

Karolina börjar hos oss!

Karolina Wåhlin börjar hos oss 1 maj. Hon kommer närmast från föräldraledighet. Hon har dessförinnan jobbat 5 år på Bombardier i Tyskland och före det 3 år på Bombardier i Västerås. Karolinas specialistområde är Life Cycle Management med fokus inom tågindustrin. Hon startar direkt med uppdrag på ABB Traction och kommer där att jobba med FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System) processen i X2000 projektet.
Vi önskar Karolina varmt välkommen ombord och önskar henne lycka till på nya uppdraget!

Start av Life Cycle Management!

Vi lanserar ett nytt teknikområde!
Vårt mål är att leverera långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som fullt integreras i slutkundens system. För att en produkt verkligen skall bli framgångsrik ska den inte bara uppfylla kundens krav på funktionalitet. Produkten måste också passa in i organisationen, vilket uppnås genom att den konstrueras så att produkten är säker, tillförlitlig och underhållsvänlig sett över hela sin ämnade livscykel.

Jenny startar nytt uppdrag!

Jenny startar nytt uppdrag på Strukton Rail. Hon kommer att jobba med leveransprojekt av banmatningsstationer.
Vi önskar Jenny lycka till på uppdraget!

Marcus startar nytt uppdrag!

Marcus startar nytt uppdrag på ABB Robotics. Han kommer att jobba med utveckling av robotstyrskåp.
Vi önskar Marcus lycka till på uppdraget!

Mattias börjar hos oss!

Mattias Karlsson är en rutinerad maskiningenjör som har bred erfarenhet från våra kundbolag! Han sitter idag på kunduppdrag och fortsätter på uppdraget! Mattias stärker vårat erkänt erfarna mekanikteam!
Vi önskar Mattias varmt välkommen ombord!

Per startar uppdrag

Per startar nytt uppdrag på Quintus. Han kommer att jobba med mekanisk konstruktion av mindre pressar.
Vi önskar Per lycka till på nya uppdraget!

Giuseppe startar uppdrag

Giuseppe startar nytt uppdrag på SJ. Han kommer att jobba som elsystemansvarig i X2000 projektet.
Vi önskar Giuseppe lycka till på nya uppdraget!