Jobb Shop 2015

Consultive har deltagit på Jobb Shop 2015 i Expectrum. Vi hade förmånen att träffa många intressanta personer och skapa nya kontakter. Tack alla som tog sig tid att prata med oss samt visade sitt intresse för Consultive!
I VLTs artikel kan du läsa om Consultive och Jobb Shop.
JobbShop 2015