Tjänster

Vi verkar inom följande teknikområden

 • Project Management
 • Project Engineering Management
 • Lead EngineerElectrical Engineering
 • Lead EngineerMechanical Engineering
 • Life Cycle Management
Interim Management

Projektledning

Kommersiell projektledning av små till stora leveransprojekt eller utvecklingsprojekt.

Teknisk projektledning

Teknisk projektledning av små till stora leveransprojekt eller utvecklingsprojekt.

Mekanik

 • Maskinkonstruktion
 • Produktutveckling
 • Roterande maskiner
 • Produktionsteknik
 • Anläggningskonstruktion
 • Design
 • Formgivning
 • Produkt- och systemintegration

Elteknik

 • Elkonstruktion
 • Automation
 • Elkraft
 • Drivsystem
 • Elsystem
 • Anläggningskonstruktion
 • Test samt verifiering av produkter

Life Cycle Management

Vårt mål är att leverera långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som fullt integreras i slutkundens system. För att en produkt verkligen skall bli framgångsrik ska den inte bara uppfylla kundens krav på funktionalitet. Produkten måste också passa in i organisationen, vilket uppnås genom att den konstrueras så att produkten är säker, tillförlitlig och underhållsvänlig sett över hela sin ämnade livscykel.
Vi säkerställer detta inom ramen för Life Cycle Management!

Interimschef

Interimschef för att under en kortare tid ersätta en ordinarie chef vid långtidsledighet, omorganisationer eller för att täcka under en pågående rekrytering.