Tjänster

Vi verkar inom följande teknikområden

Projektledning

Kommersiell projektledning av små till stora leveransprojekt eller utvecklingsprojekt.

Teknisk projektledning

Teknisk projektledning av små till stora leveransprojekt eller utvecklingsprojekt.

Mekanik

 • Maskinkonstruktion
 • Produktutveckling
 • Roterande maskiner
 • Produktionsteknik
 • Anläggningskonstruktion
 • Design
 • Formgivning
 • Produkt- och systemintegration

Elteknik

 • Elkonstruktion
 • Automation
 • Elkraft
 • Drivsystem
 • Elsystem
 • Anläggningskonstruktion
 • Test samt verifiering av produkter

Management 

Interimschef för att under en kortare tid ersätta en ordinarie chef vid långtidsledighet, omorganisationer eller för att täcka under en pågående rekrytering.