Partner

Är du en etablerad och erfaren ingenjör som har eget företag?
Behöver du en partner som kan agera professionell säljkanal?
Ser du värde i ett nytänkande när det gäller affärsmodellen?

Om du har svarat JA på frågorna så är du en mycket intressant potentiell partner för oss! Välkommen att kontakta oss för att inleda ett partnerskap!

Consultive ser mycket positivt på partnerskap för att kunna erbjuda kunden rätt kompetens!

Win – Win för båda parter!