Utbildning

Projektutbildningar

Issue Management är ett företag verksamt inom projektledningskonsultation och -utbildning. Utbildningspaketet som erbjuds inom projektledning är baserad på PMI/IPMA och har använts till att utbilda över 300 personer runt om i världen.

Magnus F
Magnus Frii
Certifierad PMP, Project Management Professional, hos PMI, Project Management Institute. Han började som kärnbränsleingenjör hos Westinghouse 1994. Han har arbetat som Projektledare i 14 år för Westinghouse, AGA/Linde, Volvo CE, Uponor och ABB. Han har jobbat 3 år i Tyskland och Schweiz.

  Magnus Frii profile on LinkedIn


Presentationsteknik

Utbildningen i presentationsteknik är en endags utbildning som genomförs i grupper om 8-20 personer. Utbildningen är riktad till alla som håller presentationer i sin yrkesroll – men som inte är bekväma med det. Kursen fokuserar på ämnen som: lokal, publik, teknik samt nervositet. Genom viss teori och många praktiska övningar får deltagarna systematiskt gå igenom de fallgropar som kan uppstå före och under en presentation och även lära sig hur dessa kan undvikas. Företagsanpassad utbildning erbjuds på förfrågning. Mer information finns här!

Praktisk projektledning

Utbildningen praktisk projektledning pågår under två dagar i grupper om 8-12 personer. Den är inte bara ämnad för projektledare, utan även för hela projektgruppen, inklusive intressenter utanför projektledningens kärngrupp. Fokus för utbildningen är att ta fram en projektplan för ett verkligt projekt, inklusive omfattning, tidplan, budget, resurser, mål, organisation och risker. Utbildningen är baserad på PMI/IPMA metodik. Företagsanpassad utbildning erbjuds på förfrågning. Nästa öppna utbildning i praktisk projektledning planeras hösten 2016 – välkommen att anmäla dig! Mer information finns här!

Riskhantering

Riskhanteringsutbildningen är en endags utbildning som genomförs i grupper om 8-20 personer. Den är inte bara ämnad för projektledare, utan även för hela projektgruppen. Fokusen på utbildningen är att ta fram en riskanalys för ett verkligt projekt, inklusive riskkällor, riskområden, riskutvärdering och riskmitigering. Företagsanpassad utbildning erbjuds på förfrågning. Mer information finns här!

För mera information och anmälan till utbildningar vänligen kontakta oss.


Elsäkerhetsutbildning

ESA 14 fackkunnig – Grundläggande tvådagarskurs

ESA Grund 14 och ESA Arbete 14, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer. I ESA 14 fackkunnig anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. Det här är en tvådagarskurs för dig som behöver en mer grundläggande genomgång av nya ESA 14. Vi har även utbildning i ESA 14 som repetitionskurs en dag. Mer information finns här!

ESA 14 fackkunnig – Repetitionskurs en dag

ESA Grund 14 och ESA Arbete 14, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer. I ESA 14 fackkunnig anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. Det här är en endags repetitionskurs för dig som redan har grundläggande kunskaper av nya ESA 14. Vi har även utbildning i ESA 14 som grundläggande två dagar. Mer information finns här!


Arbetsmiljöutbildningar

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U – Grundkurs 2 dagar

BAS-P och BAS-U, På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering. Syftet med BAS P och BAS U är att se till att säkerheten på byggarbetet är tillräckligt hög. Det är personen som beteckningen BAS U som ansvarar för att den uppsatta arbetsmiljöplanen följs på byggarbetsplatsen. BAS P och BAS U kan vara samma person eller två olika personer som växlar mellan rollerna. Det får dock enbart finnas en BAS P och en BAS U på samma gång. Mer information finns här!


Teknikföreläsningar

Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar – en dags föreläsning

Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar för elproduktion alternativt konsumtion krävs oftast reaktiv effektbalans inom snäva gränser. För att åstadkomma detta behövs speciella åtgärder som kan vara tekniskt komplicerade och kostnadskrävande. Kursen lär ut grunderna för kompensering. Den visar också på lämpliga metoder som kan appliceras på de olika anläggningarna. Med korrekt hantering av problematiken kan optimal och kostnadseffektiv reaktiv effektkompensering utformas för systemen. Mer information finns här!

Isolationskoordination – en dags föreläsning

Isolationskoordination av mindre anläggningar för elproduktion alternativt konsumtion som avser utformning av överspänningsskydd i bred bemärkelse. I syfte att åstadkomma rätt design krävs kunskap om metoder för val av skydd och även dess placering som ska följa tillämpbara standarder och anvisningar. Rätt utförd isolationskoordination garanterar att systemen ur kostnadssynpunkt blir optimerade. Mer information finns här!

Smart Grid/Smarta elnät – en halv dags föreläsning

Smarta elnät, vi går igenom de tydligaste målsättningarna med smarta elnätssatsningar, vad som genomförts, vilka resultat man fick och de vanligaste fallgroparna (juridiska, ekonomiska, organisatoriska såväl som tekniska). Det här är en halvdags kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper inom elnät. Mer information finns här!