GDPR

Inför nya EU dataskyddslagen (GDPR) som träder i kraft 25 maj har vi uppdaterat våran Dataskyddspolicy. På vår hemsida under Om Consultive kan du läsa mer om hur vi använder den data vi får till oss och hur vi skyddar den.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.