Eva Svanström börjar hos oss

Eva Svanström börjar hos oss som Projektledare Teknikinformation

Eva har över 20 års erfarenhet som projektledare inom teknikinformation och som teknikinformatör. Hennes fokus har alltid varit inom dokumentation och teknikinformation inom tågindustrin och övriga verkstadsindustrin med långa uppdrag / anställningar på Bombardier, ABB, Alstom, med flera.
Hon fortsätter sitt pågående uppdrag i ABB X2 Upgrade projektet.
Eva kompletterar vårt erfarna team av projektledare inom teknikinformation.
Vi önskar Eva varmt välkommen ombord hos oss på Consultive!