Robert Lostorp börjar hos oss

Robert Lostorp börjar hos oss som Senior Projektledare inom kvalitet

Robert har mer än 30 års erfarenhet av kvalitetsfrågor inom järnvägs-, elkraftsbranschen samt anläggningsmaskiner. Inom dessa branscher har han arbetat på både kund- och leverantörssidan, både som linjechef och projektledare. Med denna bakgrund blir Robert ett strakt komplement till våra kunder.

Vi önskar Robert varmt välkommen ombord och stor lycka i hans konsultuppdrag på trafikförvaltningen.