DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY

Det är viktigt för Consultive att skydda dina personuppgifter. Denna datakskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) ger dig information om hur Consultive använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning.

DATAFÖRVALTARE

Dataförvaltare är Consultive Västerås AB och Consultive Life Cycle Management AB, aktiebolag baserade i Sverige, registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556918-7684 och 559102-7924 med bolagssäte i Västerås:
Consultive
Skivfilargränd 4
72130 Västerås
(hädanefter “Consultive”).

EXTERNA LÄNKAR

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av Consultive eller någon annan enhet i Koncernen.

Consultive ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att tillhandahålla tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på Consultives webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom Consultives webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (handelsmässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. handelsmässor, kundmöten).

Consultive samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

När personuppgifter begärs kommer du att informeras om att dessa är obligatoriska eller valfria genom symbolen *.

Consultive kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

  • För kundsupport: Consultive bearbetar dina personuppgifter för att ge dig som kund support, särskilt för att svara på frågor.
  • För tävlingar och andra erbjudanden: Med ditt medgivande (när så krävs) kan Consultive hantera dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, textmeddelanden, telefon eller vanlig post om tjänster och produkter vi tror kan intressera dig (marknadsföringsinformation, erbjudanden, mm.)
  • För statistisk analys: Consultive kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer, mm.).
  • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till Consultives system, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer,
  • I andra legitima affärssyften.

COOKIES

Consultive kan använda cookies på dessa webbplatser. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller du vill få ett meddelande när en cookie håller på att sparas på din dator ska du göra denna inställning i din webbläsare, om webbläsaren möjliggör det. Du bör vara medveten om att det kan hända att du inte kan se vissa avsnitt av webbplatsen som skulle kunna göra användningen av den smidigare, om du inte tillåter cookies.

De anonyma uppgifter som Consultive samlar in används och analyseras endast som en helhet, vilket främjar utvecklingen av webbplatserna. Cookies kan också möjliggöra att du när du en gång har loggat in på våra tjänster inte behöver ange ditt lösenord vid nya besök.

UTLÄMNANDE/ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Consultive kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en annan enhet i Consultive-koncernen och, som så är nödvändigt, till Consultives underleverantörer, i eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Dessa kan hantera dina personuppgifter å Consultives vägnar i de syften som beskrivs ovan. Consultive kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till några andra parter.

Consultive kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.

SÄKERHET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Consultive strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Consultive använder säkra datasystem som följer industristandarder. Endast Consultives eller dess underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de system som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. Dessutom förbinds alla Consultives och dess underleverantörers anställda av ett sekretessavtal.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EEA ska skydd och säkerhetsåtgärder för personuppgifter vidtas, som t.ex.:

  • Överföring av dina personuppgifter till ett Consultive-företag eller underleverantör i ett land som tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för personuppgifter enligt EU.
  • Överföring av personuppgifter som täcks av standardavtal inom EU.

VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

Consultive kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.

ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av dina uppgifter eller protestera mot hantering av dina uppgifter, om du har giltiga skäl för detta, genom att skicka ett e-postmeddelande till sergio.castagna[@]consultive.se eller ett brev till:
Consultive
Skivfilargränd 4
72130 Västerås

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.