Boris startar nytt uppdrag!

Efter föräldraledigheten så startar Boris nytt uppdrag på ABB Robotics. Boris kommer att jobba med utveckling av en ny familj industrirobotar.
Vi önskar Boris lycka till på uppdraget!

Christopher Taylor börjar hos oss!

Christopher kommer närmast från ABB Substations där han har jobbat som kommersiell projektledare under drygt fyra år. Dessförinnan har han arbetat åtta år på Bombardier i roller som teknisk projektledare, linjechef samt projektledare.
Vi önskar Christopher varmt välkommen ombord!

Rickard startar nytt uppdrag!

Efter föräldraledigheten så startar Rickard nytt uppdrag på Quintus. Rickard kommer att jobba med konstruktion av värmeelement för Hot Isostatic Presses.
Vi önskar Rickard lycka till på uppdraget!

Oskar startar nytt uppdrag

Oskar startar nytt uppdrag på ABB Machines! Han kommer att jobba med stora roterande motorer och generatorer.
Vi önskar Oskar lycka till på uppdraget!

Robert startar nytt uppdrag!

Robert Wessberg startar nytt uppdrag på ABB Robotics! ! Han kommer att jobba med styrskåp för industrirobotar.
Vi önskar Robert lycka till på uppdraget!

Ibrahim startar uppdrag!

Ibrahim startar nytt uppdrag på ABB FACTS. Han kommer att jobba med elektrisk anläggningskonstruktion av seriekompenserings- och SVC-anläggningar.
Vi önskar Ibrahim lycka till på uppdraget!

Ibrahim börjar hos oss!

Ibrahim Sakrak börjar hos oss 1 juni. Han har jobbat som elkraftkonstruktör under många år hos flera av våra kunder. Ibrahims erfarenhet och kompetens stärker vårt erkänt erfarna elkraftsteam!
Vi önskar Ibrahim varmt välkommen ombord!

Per startar nytt uppdrag

Per startar nytt uppdrag på ABB Substations. Per kommer att jobba med anläggningskonstruktion av luft- och gasisolerade ställverk.
Vi önskar Per lycka till på nya uppdraget!

Consultive är på Elfack

Consultive och Engineering4u träffar stationsbyggare på Elfack mässan i Göteborg under två dagar! Syftet är att presentera våra arbetspaket för anbud och genomförandefasen för de olika stationsbyggarna som finns representerade på Elfack.
Vi ser fram emot många konstruktiva möten!