Ibrahim börjar hos oss!

Ibrahim Sakrak börjar hos oss 1 juni. Han har jobbat som elkraftkonstruktör under många år hos flera av våra kunder. Ibrahims erfarenhet och kompetens stärker vårt erkänt erfarna elkraftsteam!
Vi önskar Ibrahim varmt välkommen ombord!

Per startar nytt uppdrag

Per startar nytt uppdrag på ABB Substations. Per kommer att jobba med anläggningskonstruktion av luft- och gasisolerade ställverk.
Vi önskar Per lycka till på nya uppdraget!

Consultive är på Elfack

Consultive och Engineering4u träffar stationsbyggare på Elfack mässan i Göteborg under två dagar! Syftet är att presentera våra arbetspaket för anbud och genomförandefasen för de olika stationsbyggarna som finns representerade på Elfack.
Vi ser fram emot många konstruktiva möten!

Arbetspaket för ställverk

Vi kan nu erbjuda paketleverans av underlag till offerter för luftisolerade ställverk. Underlagen omfattar primär- och sekundärkonstruktion, jordplaner, fundamentsplaner, åskskydd mm.
Vi kan även erbjuda paketleverans av primär- och sekundärkonstruktion i genomförandefasen av projekt.

Lovisa startar uppdrag

Lovisa startar nytt uppdrag på ABB FACTS. Hon kommer att jobba med anläggningskonstruktion av seriekompenserings- och SVC-anläggningar.
Vi önskar Lovisa lycka till på nya uppdraget!

Karolina börjar hos oss!

Karolina Wåhlin börjar hos oss 1 maj. Hon kommer närmast från föräldraledighet. Hon har dessförinnan jobbat 5 år på Bombardier i Tyskland och före det 3 år på Bombardier i Västerås. Karolinas specialistområde är Life Cycle Management med fokus inom tågindustrin. Hon startar direkt med uppdrag på ABB Traction och kommer där att jobba med FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System) processen i X2000 projektet.
Vi önskar Karolina varmt välkommen ombord och önskar henne lycka till på nya uppdraget!

Start av Life Cycle Management!

Vi lanserar ett nytt teknikområde!
Vårt mål är att leverera långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som fullt integreras i slutkundens system. För att en produkt verkligen skall bli framgångsrik ska den inte bara uppfylla kundens krav på funktionalitet. Produkten måste också passa in i organisationen, vilket uppnås genom att den konstrueras så att produkten är säker, tillförlitlig och underhållsvänlig sett över hela sin ämnade livscykel.

Jenny startar nytt uppdrag!

Jenny startar nytt uppdrag på Strukton Rail. Hon kommer att jobba med leveransprojekt av banmatningsstationer.
Vi önskar Jenny lycka till på uppdraget!

Marcus startar nytt uppdrag!

Marcus startar nytt uppdrag på ABB Robotics. Han kommer att jobba med utveckling av robotstyrskåp.
Vi önskar Marcus lycka till på uppdraget!